ευδιάλεκτος

εὐδιάλεκτος, -ον (ΑΜ)
εύγλωττος, ευφραδής.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ευ + -διάλεκτος (< διαλέγομαι), πρβλ. α-διάλεκτος].

Dictionary of Greek. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.